S. Gentvilas: „Lietuvos žmonės turi teisę žinoti ar jie buvo sekami ir pasiklausomi“

Atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu galiojantys Kriminalinės žvalgybos bei Valstybės ir
tarnybos paslapčių įstatymai iš esmės nesuteikia piliečiams galimybės sužinoti ar jų
atžvilgiu buvo vykdoma kriminalinė žvalgyba, Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos narys
S.Gentvilas bei kiti skirtingoms frakcijoms priklausomi parlamentarai įregistravo
atitinkamas įstatymų pataisas. Parlamentarų įsitikinimu, priėmus siūlomus pakeitimus
padidės kriminalinę žvalgybą vykdančių institucijų veiklos skaidrumas ir visuomenės
pasitikėjimas šiomis institucijomis.

„Paradoksalu, bet šiandien tie 40 žiniasklaidoje paviešintų asmenų, kurie parlamentaro V.Bako
teigimu tapo Valstybės saugumo departamento (VSD) taikikliu, net neturi įstatymu suteiktos
galimybės pasitikrinti ar valstybė apie juos rinko duomenis. Jie turi aklai pasitikėti VSD
paneigimu, nors galimai pati VSD ir rinko šią informaciją. Nėra sukurto priežiūros mechanizmo,
kuris apsaugotų asmens privatumą ir surinktų duomenų naudojimą. Akivaizdu, kad tokią padėtį
būtina taisyti. Asmenys, kurių atžvilgiu buvo vykdyta kriminalinė žvalgyba, tačiau surinkti
duomenys nepasitvirtino, turi turėti teisę apie tai žinoti“, – įsitikinęs Seimo Liberalų sąjūdžio
frakcijos narys Simonas Gentvilas.
Parlamentarai šiandien įregistravo atitinkamas Kriminalinės žvalgybos bei Valstybės ir tarnybos
paslapčių įstatymų pataisas. Jose yra nustatoma prievolė institucijoms, automatiškai, per 15
dienų po tyrimo sustabdymo ir nutraukimo pranešti asmeniui apie jo atžvilgiu vykdytą
informacijos rinkimą.
„Nekeičiame esamos tvarkos, kada informaciją gali būti renkama kriminalinės žvalgybos ir
operatyviniais veiksmais, tačiau nepasitvirtinus įtarimams, asmuo, kurio privatus gyvenimas
buvo sekamas, būtų informuotas automatiškai per 15 dienų, kada tai vyko, kokiu pagrindu, kiek
laiko bei kada ir kokioje institucijoje surinkta informacija buvo sunaikinta. Tai yra būtina
prevencija, kad valstybės žvalgybos institucijos nevykdytų perteklinių privataus gyvenimo
pasiklausymų, valstybės stebėti asmenys būtų užtikrinti, jog valstybė gerbia jų privatumą, o
įtarimams nepasitvirtinus, visa informacija yra sunaikinama“, – teigia pataisų iniciatorius
S.Gentvilas.

Komentuoti